เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider

คอลัมนิสต์


การเงินการลงทุน

  • 2022-06-22 14:56:07
  • 214

รายงานพิเศษ : AMR เจ๋ง ติดโผดัชนี sSET สะท้อนหุ้นพื้นฐานดี-สภาพคล่องสูง

AMR ติดโผดัชนี sSET ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รอบครึ่งปีหลัง 2565 สะท้อนเป็นหุ้นพื้นฐานดี และมีสภาพคล่องสูง


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50, SET100, sSET, SETCLMV, SETHD, SETTHSI และ SETWB ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม)

ซึ่งการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าว จะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยดัชนี sSET, ดัชนี SETCLMV และดัชนี SETTHSI เป็นดัชนีที่ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี ทั้งนี้ การทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่าง 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

โดยในส่วนของดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 28 หลักทรัพย์ หนึ่งในนั้นคือ บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) โดยการรับคัดเลือกครั้งนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน เพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้ถือหุ้นของที่เป็นนักลงทุนสถาบันมีสัดส่วนมากขึ้น และสะท้อนภาพของ AMR ที่เป็นหุ้นสภาพคล่องสูง

ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “มารุต ศิริโก” ให้ภาพผลการดำเนินงานปี 2565 ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯได้ปรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับกระแสธุรกิจในปัจจุบัน  ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ 

1. งานให้บริการวางระบบแบบครบวงจร (System Integration) 

2. งานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง (Maintenance Services) และให้บริการพร้อมซ่อมบำรุงและดูแลรักษาแบบเบ็ดเสร็จ (Operation and Maintenance) 

3. การจำหน่ายระบบและให้บริการแบบแบ่งรายได้ ด้านพลังงานหมุนเวียน 

4. การจำหน่ายระบบและให้บริการพร้อมซ่อมบำรุงแบบสัญญาระยะยาวด้านระบบอัจฉริยะสำหรับเมือง นิคมอุตสาหกรรมและอาคาร ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีคู่เสมือนดิจิทัล (Digital Twin) และเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block Chain) มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อเป็นผู้นำด้านงาน System Integration ที่สมบูรณ์แบบและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

ปีนี้บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของธุรกิจในระดับ 40% โดยจะทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (backlog) ที่มีอยู่แล้วกว่า 2,064 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้จะมีงานโครงการใหม่ที่เปิดให้ประมูลมากขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะมีการทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจที่มีรายได้ประจำ และรายได้ในส่วนธุรกิจใหม่เกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ พร้อมเปิดให้บริการแก่รถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่อำเภอบางกรวย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้า กรณีศึกษารถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ทำร่วมกับ มจพ. ภายใต้โครงการวิจัยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

และบริษัทฯ ยังมีความมั่นใจพร้อมที่จะนำไปต่อยอดสู่การพัฒนา "มาชาร์จ แพลตฟอร์ม" ในรูปแบบการใช้งานที่สามารถนำไปให้บริการในเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจที่มีความสนใจ และมีการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ 

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2022-06-22 14:56:07
  • 214

10 ข่าวยอดนิยม

โฆษณา
ผู้สนับสนุน