เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider
Image Slider
Image Slider

คอลัมนิสต์


การเงินการลงทุน

  • 2022-09-22 13:58:40
  • 214

สัมภาษณ์พิเศษ : เปิดมุมมอง ”จอมทรัพย์ โลจายะ” พลังงานสะอาดติดปีก ”SUPER” พุ่งทะยาน

เปิดมุมมอง ”จอมทรัพย์ โลจายะ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น SUPER  ตั้งเป้าสร้างพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลัก จากโครงการทำพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับไบโอแก๊ซและแบตเตอรี่รายแรกในอาเซียน  และการขายคาร์บอนเครดิต


มุมมองเกี่ยวกับพลังงานสะอาด

ปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อน  ฝนตกผิดฤดู   ฝนตกหนักผิดปกติ   ภาวะแล้งผิดปกติ  สะท้อนว่าภาวะโลกร้อนกำลังเกิดขึ้นจริงและกำลังได้รับผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้า และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ไปในบรรยากาศของโลก 

ขณะที่เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด มีการพัฒนาขึ้นมาก โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือก๊าซ  สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 7 วัน 24 ชม. จากการมีแบตเตอรี่เข้ามาช่วยเสริม  ดังนั้นปัจจุบันพลังงานทดแทนจะปรับบทบาทมาเป็นพลังงานหลักได้ ขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมได้ 24 ชั่วโมง  โดยเฉพาะ 2-3 เดือนที่ผ่านมา สงครามรัสเซียและยูเครนทำให้ราคาก๊าซและน้ำมันสูงขึ้นมาก  จนกระทบประชาชน 

แต่พลังงานสะอาดทำให้ควบคุมต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าให้ประชาชนได้  โดยทุกวันนี้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนราคาถูกกว่าถ่านหิน  จึงเป็นโอกาสมาก และรัฐบาลไทยมีนโยบายภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า จะประกาศโควต้าให้ผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไบโอแก๊ส หรือพลังงานลม  1500 MW   แสงอาทิตย์ อีก 2300 MW  ซึ่งส่วนนี้เป็นโอกาสของทุกบริษัทที่ผลิตพลังงานทดแทน ซึ่ง SUPER ก็เป็นรายใหญ่ในส่วนนี้ที่จะเข้าไปร่วมลงทุน

การร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เราได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ  PEA ในด้านเน้นย้ำการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ในด้านการทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์และในด้าน การนำ I-REC หรือ มาตรฐาน International REC Standard (I REC) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับรอง REC ที่ได้รับสิทธิ์จาก I REC  รวมทั้งการนำคาร์บอน เครดิตที่ SUPER มีอยู่ มาเสนอขายให้กับลูกค้าของPEA ที่ต้องการ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ทำธุรกิจส่งออกไปต่างประเทศ และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรป หรืออเมริกา

REC  และคาร์บอน  เครดิตในอนาคตจะสร้างรายได้ให้บริษัทอย่างไร

เราคิดว่า 2-3 ปีข้างหน้า กำไรจากการซื้อขาย คาร์บอนเครดิตจะมีสัดส่วน 300 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งปี 2564 บริษัทมีกำไรประมาณ 2,700  ล้านบาท  

ในระยะยาวคาร์บอนเครดิตจะสำคัญมากน้อยแค่ไหน 

คาร์บอนเครดิตในอนาคตจะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  โดยเฉพาะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ไปลงนาม เรื่อง COP 26  ที่มีCommitment ที่จะปรับให้ประเทศไทยเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี  2050  เราในฐานะสมาชิกของโลกจะต้องทำส่วนนี้ และไทยรายได้หลักมาจากการส่งออก  ซื้อผู้ส่งออกจะต้องถูกกฎหมายของประเทศที่ส่งสินค้าเข้าไปควบคุม  จึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของคาร์บอนเครดิต หรือ I-REC ที่ผู้ประกอบการต้องการ   ซึ่ง SUPER กำลังนำเทคโนโลยี หรือ แพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ประกอบการ มาซื้อได้สะดวกมากขึ้น 

ราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต หรือI-REC ปัจจุบันเป็นอย่างไร

ในด้านต่างประเทศเพราะมีตลาดที่ชัดเจน  ราคาปีที่แล้วปรับขึ้น 80%   ในประเทศไทย ตลาดยังไม่ชัดเจนเพราะเราพึ่งเริ่ม  แต่เชื่อว่าราคาในอนาคตทั้ง คาร์บอนเครดิตและ I-REC จะปรับในทิศทางเดียวกับราคาในตลาดโลก  เพราะบริษัทต่างประเทศมีความต้องการมาก 

โครงการโซลาร์พร้อมแบตเตอรีวางทิศทางไว้อย่างไร

เราเป็นรายแรกที่ทำพลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอแก๊ซ แบตเตอรี่ 136 MW จะเป็น Battery Power  ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน  พอเรา COD ปลายปีนี้  จะทำให้เราขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 7 วัน วันละ 24 ชั่วโมง  ทำให้พลังงานทดแทนสามารถเป็นพลังงานหลักได้  เชื่อว่าจะมีโอกาสหลายอย่างเข้ามา  เพราะทุกคนต้องการพลังงานสะอาด แต่ยังไม่แน่ใจถึงความมั่นคง ว่าจะมีเสถียรภาพหรือไม่    

แผนการลงทุนปี 2566 

ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ IRR  พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่ประมาณ  13-15%  พลังงานลมอยู่ที่ 18% ขึ้นไป   ซึ่งถ้ามีเงินเข้ามา 165 ล้านเหรียญ  เรากู้ได้ 3 เท่า จาก D/E Ratio  ทำให้มีเงินเข้ามาและลงทุนได้ 24,000  ล้านบาท

ประเทศอื่นที่สนใจไปลงทุนในอนาคต 

เราวางเป้าหมายเป็น ผู้นำในอาเซียนแต่ปัจจุบันประเทศไทยและเวียดนามจะเป็น  Hot spot  เป็นประเทศที่มีโอกาสในปี 2565 และปี 2566  ส่วนประเทศที่ติดต่อเข้ามาก็มี ประเทศสปป.ลาว  ที่สามารถขายไฟไปยังเวียดนามได้  หรือ   ประเทศกัมพูชา ซึ่งค่าไฟฟ้าในประเทศแพงมาก รวมทั้งประเทศฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย  

ภาพรวมธุรกิจ SUPER ในปัจจุบัน

เราเป็นธุรกิจสัมปทาน โดยธุรกิจหลักเป็นการขายไฟฟ้า  ซึ่งหลักๆมาจากพลังงานแสงอาทิตย์   จากพลังงานลม และจากขยะ   2. รับกำจัดขยะ เพราะเรามีโรงไฟฟ้า  3. เป็นสัมปทานขายน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคหรือ กปภ. หรือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  และ4. ธุรกิจเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยี   ส่วนรายได้ ในด้านการขายไฟฟ้ามีสัดส่วนประมาณ  95% ของธุรกิจบริษัท 

เป้าหมายรายได้ปีนี้

เราวางไว้ 10,000 ล้านบาท ซึ่งครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เราทำได้ใกล้เคียงแล้ว และปลายปี มี COD พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นไฮบริดที่ จังหวัดสระแก้ว กำลังติดตั้ง 50MW  สัญญาซื้อขายไฟ 16 MW  มี COD โรงไฟฟ้าขยะ  8 MW ที่หนองคาย และมีCOD  ขายไฟฟ้า 15 MW ของ Private PPA ที่เราขายไฟฟ้าให้มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งเชื่อว่าจะทำได้บริษัทมีรายได้ตามเป้าหมาย    ซึ่งโดยรวมแล้วปัจจุบันบริษัท มีCOD แล้วประมาณ  1,500-1,6001 MW  และปลายปีจะมีเพิ่มอีกประมาณ 75 MW 

เป้าหมาย SUPER ในอนาคต  

เราวาง 3 ปี ข้างหน้า โตปีละ 300-500  MW  ตั้งแต่ ปี 2566-2568  เพิ่มประมาณ 1,000-1,500  MW  โดยตั้งเป้ารายได้เมื่อรวมโครงการใหม่ที่เราซื้อเข้ามาด้วย ปี 2566 รายได้น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 ล้านลาท 2567  เพิ่มเป็น 15,000  ล้านบาท    


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2022-09-22 13:58:40
  • 214

10 ข่าวยอดนิยม

โฆษณา
ผู้สนับสนุน